Fororði! สั่งซื้อของหวานสมุนไพรส่งตรงถึงประตูบ้าน …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

สั่งซื้อล่วงหน้า!
สั่งซื้อของหวานสมุนไพรส่งตรงถึงประตูบ้าน

เมนู:
* GuiLingGao Aunthentic (ไม่มีน้ำตาล)
* ต้นฉบับ GuiLingGao (พร้อมน้ำตาล)

กรุณาส่งคำสั่งซื้อของคุณผ่าน DM หรือ Whatsapp +6287877227327 (ตอบกลับให้)
.
* คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นใหม่จากคำสั่งซื้อ
* จัดส่งด้วย GOJEK
* ต้นทุนการจัดส่งจะเรียกเก็บจากลูกค้า

ขอขอบคุณ
#labdessertdotid

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *