ดร. เตยฟูเฉินคือใคร Dr. Tei-Fu Chen ก่อตั้ง บริษัท Sunrider Corporation ในปี 1982 …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

ดร. เตยฟูเฉินคือใคร
ดร. Tei-Fu Chen ก่อตั้ง The Sunrider Corporation ในปี 1982 และทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ดร. เฉินเป็นเจ้าของ The Sunrider Corporation เขาเป็นนักสมุนไพรและเภสัชกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ใจบุญสุนทาน:
Sunrider International มีความมุ่งมั่นทั่วโลกในการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพการศึกษาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
Sunrider บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆเช่น UNICEF ศูนย์การแพทย์ Torrance Memorial และมหาวิทยาลัยมากมายในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก #sunriderherbalmag


#teifuchen #sunriderfoods #herbalfood #sunrideraustralia

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *