"การศึกษาผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี 15 คนให้ 100 กรัมต่อวันของช็อกโกแลตเข้ม …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

"การศึกษาของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง 15 คนที่ได้รับช็อกโกแลต 100 กรัมหรือแม้แต่ช็อกโกแลตขาวพบว่าความไวของอินซูลินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในกลุ่มช็อกโกแลตที่มืดเพียง 15 วันเท่านั้นช็อกโกแลตเข้มสามารถ มีสุขภาพดี แต่ก็จับ … "

Source by dhrosser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *